top of page

jetTENDER X - verzija 15 HP s Hypalon cijevima. Godina proizvodnje 2020. Dobro upotrebljivo stanje. Koristi se u slatkovodnim plovnim putovima u regiji Berlin. Brod je u skladištu Axamarine u Hrvatskoj.

Možete kontaktirati Axamarine zaugovoreni sastanak i pregled, ali za cijenu i prodaju , Molim kontaktirajte vlasnika -

g. Malmud. Što ima broj   +49 178 3235050 ili e-poštom k@malamud.de

+49 178 3235050

jetTENDER X - verzija 15 HP s Hypalon cijevima. Godina proizvodnje 2016. Dobro upotrebljivo stanje. Brod je u skladištu Axamarine u Hrvatskoj. Možete kontaktirati Dan - zaugovoreni sastanak, inspekcija ili više informacije
CIJENA ZA PRODAJU  - SAMO 4 500 eura 

bottom of page